Hvordan nedbringes sygefravær?

Messy and creative home office

published

For at nedbringe sygefravær skal virksomheder først og fremmest være opmærksomme på arbejdsmetoder og strukturer, der kan hjælpe dem med at opdage de skavanker og udfordringer – fysiske og psykiske – som med tiden kan udvikle sig til længerevarende sygefravær.

Noget sygefravær – især kortvarig sygefravær grundet sæsonrelaterede infektionssygdomme og lignende – er svært at eliminere fuldstændigt. Langvarig sygefravær kan til gengæld nedbringes med den rigtige indsats.

Beskæftigelsesministeriet anbefaler på deres hjemmeside sygefravaer.dk en handlingspakke med ni gode redskaber til at forebygge arbejdsrelateret sygefravær.

Redskaberne er:

Et redskab som hjælper lederen til at opdage og håndtere psykisk mistrivsel – eksempelvis stress – hos medarbejdere.

Forebyg yderligere sygemeldinger

Dette redskab hjælper lederen med at afklare om nogle generelle forhold på arbejdspladsen er med til at øge sygefraværet hos medarbejdere. Det kan eksempelvis være en medarbejder, som netop er tilbagevendt fra en længerevarende sygemelding. Her kan redskabet bruges til at afklare, hvordan den pågældende medarbejder bedst kan hjælpes til at undgå yderligere sygemeldinger.

Løser I fysisk hårde opgaver på din arbejdsplads? Så kan dette redskab hjælpe til at identificere de mest fysisk belastende opgaver på arbejdspladsen og afklare, hvordan opgaverne håndteres mest hensigtsmæssigt. 

download vores guide til sygefravær

Dette redskab hjælper arbejdspladser med at opbygge et velfungerende og konstruktivt samarbejde mellem kolleger. Det sker blandt andet ved at fokusere på medarbejdernes oplevelse af retfærdighed og tillid på arbejdspladsen.


Forflytningsblomsten

For nogle virksomheder kan en løbende og proaktiv samtale om forflytningspraksis på arbejdspladsen være afgørende for at nedbringe især det langvarige sygefravær. Samtalen kan eksempelvis tage udgangspunkt i forflytningsteknik, hjælpemidler, støtte, tilrettelæggelse af arbejdet og jeres forståelse af samarbejde.

Et redskab til ledere og medarbejdere som ønsker at drøfte, afklare og sætte fokus på jeres fælles kerneopgave og prioritering af arbejdsopgaver.

Denne metode skal hjælpe arbejdspladser med at fastsætte konkrete aftaler om, hvordan smerter i muskler og led kan forebygges og håndteres. Målet er at have en løbende og proaktiv dialog omkring de aftaler, der skal sikre god fysisk trivsel på arbejdspladsen.

Mobning kan desværre forekomme på alle arbejdspladser. Her er et redskab, som hjælper ledere og medarbejdere med at opbygge og bevare et godt kollegaskab uden mobning.

Tag snakken - bryd vanerne

Redskabet hjælper virksomheder med at skabe nye og bedre vaner, værdier og rutiner i forebyggelsen af muskel- og skeletbesvær (MSB). 


De ni redskaber er baseret på konkrete metoder og handlingsplaner, som alle virksomheder kan tage i brug. Du kan læse mere om de ni redskaber på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside her

Arbejdspladsvurdering (APV) kan være den hjælpende hånd, I skal bruge, når I begynder på indsatsen for at forebygge og derved nedbringe antallet af sygefraværsdage i din virksomhed. Læs mere om arbejdspladsvurdering her.