Tilbage til kontoret i 2021? Her er 8 ting, som vil have forandret sig

#New Normal

published

Der er mange ting, der har forandret sig de sidste år. Ikke mindst arbejdet på kontoret, der for mange har ændret form fra de åbne kontormiljøer til kontorplads ved spisebordet eller et skrivebord i soveværelset.


Selvom flere og flere i år vender tilbage til kontoret, er der også mange, som helt eller delvist bliver på hjemmekontoret. Er du en af dem, der vender tilbage til kontoret i år, vil du møde en forandret hverdag, fra den du er vant til fra før corona.

Der er tale om et new-normal for kontorarbejde. Vi vil igen kunne gøre nogle af de ting, som vi har savnet på hjemmekontoret. For eksempel small talk ved kaffemaskinen, frokost med kollegaerne eller en god omgang faglig sparring. Samtidig vil flere nye ting og tiltag blive en del af hverdagen på kontoret.

8 ting, som bliver en del af den nye kontorhverdag

1. Hygiejne og afstand

Vaske hænder, spritte af og holde god afstand til hinanden er blevet en vane og en fast del af vores hverdag. Det er endda lige før, vi rynker på næsen over, hvordan det var førhen. Det er derfor svært at forestille sig, at de nye vaner ikke fortsætter i det nye kontormiljø.

Spritdispenserne vil højst sandsynlig fortsat være at finde i forbindelse med de forskellige kontaktflader på kontoret - særligt ved indgangene og i kantinen. Ligesom at de fleste vil være mere opmærksomme på at gøre rent og rydde op efter sig selv.

Derudover kan vi forvente, at vi automatisk kommer til at holde mere afstand til hinanden både ved skrivebordene og i mødelokalerne, hvor vi, når der bookes lokaler til møder, vil være mere opmærksomme på, om der er god plads til alle deltagere til mødet.


2. Hybride arbejdspladser

En undersøgelse af Kantar Gallup viser, at produktiviteten ikke er blevet mindre i de lange perioder med hjemmearbejde. I nogle tilfælde vurderes det endda, at produktiviteten er steget. Man kan derfor forestille sig, at det fremover vil være almindeligt med et mix mellem fjernarbejde og kontorarbejde.

Arbejdspladsen bliver på den måde en hybrid, hvor man kombinerer alle fordelene ved henholdsvis arbejde på kontoret og fjernarbejde.

Ifølge både Cushman & Wakefield og Prior+Partners vil vi samtidig se flere mindre kontorfællesskaber, hvor man som medarbejder med fjernarbejde kan droppe in og foretage dagens arbejde.

Den slags kontorer vil typisk ligge tættere på medarbejdernes hjem, så turen i morgentrafikken kan spares væk.

Læs også: Er du klar til den hybride arbejdsplads? 


3. Mere teknologi og innovation

I forlængelse af et øget fokus på hygiejne vil vi også se en tendens til mere teknologi og innovation, når det kommer til hverdagen på kontoret.

ZDNet har i en artikel samlet en række eksperters forudsigelser om fremtidens kontorplads. Flere af dem er enige om, at vi generelt vil se mere teknologi og innovative løsninger i hverdagen. For eksempel mere stemmestyring og sensorer, som gør, at vi kan undgå at røre ved kontaktflader såsom dørhåndtag, kaffemaskinen og lignende.


4. Deleskriveborde

Jo flere medarbejdere, der sidder andre steder, jo flere tomme skriveborde vil der være på kontoret. På daglig basis bliver der altså ikke brug for ligeså mange skriveborde som normalt.

For at bruge plads og skriveborde mest effektivt – og ikke have for meget eller for mange af nogle af delene – vil flere virksomheder se på mulighederne i deleskriveborde. Her bliver det særligt virksomheder, som sørger for at gøre det let for medarbejderne at vælge både det ene og det andet, som kommer til at lykkedes med fremtidens hybride arbejdspladser. 

Virksomheder som IBM og E&Y er nogle af dem, som allerede nu omfavner den hybride version af kontorarbejde godt. De sørger for at give medarbejderne en fleksible løsning og IBM har i den forbindelse bl.a. udviklet en politik for fjernarbejde, så alle retningslinjer er klare.

Læs også: Er udstyret i orden? Set up til din fleksible arbejdsstation

Politiker er en måde at gå til tingene på, Apps er en anden. Apps som Parkanizer og Officespace, er bud på løsninger på netop deleskrivebord. De lader medarbejdere booke sit skrivebord på kontoret og sikrer dermed, at der er plads til den enkelte, når han eller hun møder ind. Og samtidig har arbejdspladsen styr på antallet af medarbejdere, der er på kontoret den pågældende dag.

gratis guide om ergonomi på kontoret


5. Flere digitale møder

Endnu en ting som kommer i forlængelse af hybridarbejdspladsen, er, at vi fortsat vil se mange digitale møder. Særligt de mindre møder hvor en tur tværs gennem landet for små 60 minutters samtale pludselig virker meget voldsomt vil blive permanent erstattet af online versioner. 

Vi har vænnet os til de digitale møder, som har vist os, at alle møder ikke behøver holdes fysisk for at give resultater.

Med de mange digitale møder, der er holdt under de lange perioder med hjemmearbejde, har vi efterhånden godt styr på den tekniske del med kamera, skærmdeling, mute/onmute osv.. Og fordi vi ikke skal bruge tid på at få styr på teknikken og samtidig kan spare transporttiden væk, så vi hurtigt kan komme videre med opgaverne og handle på aftalerne fra mødet, vil møderne blive mere effektive

Læs også: Har du styr på reglerne for hjemmekontoret?


6. Bedre samarbejdsmuligheder på tværs

Stigningen i antallet af digitale møder og online arbejde generelt har gjort os bedre til at samarbejde på tværs af lokationer, hvilket har været med til at hæve kvaliteten af det digitale samarbejde.

Der er ikke bare tale om bedre mikrofoner og kameraer i mødelokalerne, men om muligheden for at bruge whiteboards og lignende, hvor man online kan samarbejde ved at bruge den samme digitale tavle. Noget der især bruges i forbindelse med brainstorms og andre udviklingsopgaver.

Man behøver ikke længere at sidde i samme lokale for at samarbejde om at skabe resultater, udvikle og at være innovativ.


7. IoT-teknologi som øger produktivitet

Til ZDNet siger Richard Kauntze CEO ved British Council for Offices, at det vil blive mere og mere populært at bruge smart teknologi og andre foranstaltninger, som gør hverdagen på kontoret bedre. Det vil være med til at tiltrække medarbejdere til at bruge mere tid på kontoret.

Teknologien tilpasser sig medarbejderne, så det er hele kontoroplevelsen, der forbedres. Det kunne være smart LED lys som automatisk tilpasser sig temperaturen på kontoret eller det naturlige dagslys.

Det øger den gode kontoroplevelse for medarbejderne, og det har indflydelse på produktiviteten og arbejdsglæden. Det er win win for virksomhed og ansat.


8. Kontoret som det sociale samlingssted

Selvom en stor del af arbejdet for mange vil komme til at foregå som fjernarbejde væk fra kontoret, vil det fysiske kontor stadig være samlingsstedet for det sociale aspekt og for vidensdeling.

Det bliver dog på ændrede vilkår, som du kan se i de tidligere punkter. Hyggesnakken ved kaffemaskinen og frokost i kantinen vil alligevel gøre kontoret til omdrejningspunkt for det sociale aspekt af livet som kontormedarbejder.