Vil du reducere sygefravær - her er fem tip

Do you want to reduce sick leave in the office?

published

Det er ikke kun influenza, der giver sygefravær blandt medarbejderne - det gør dårligt arbejdsmiljø også. Både fysisk og psykisk. Når medarbejderne sygemelder sig kan det give mange udfordringer. Heldigvis kan man både forebygge og reducere sygefravær.


Man kan ikke reducere alt sygefravær, for alle folk bliver syge fra tid til anden. Men du kan forebygge en del sygefravær ved at være opmærksom på de faktorer, der leder til det. På den måde kan du få det nødvendige overblik og målrette indsatsen.

Læs også: Fordele ved en centreret mus


Brug sygefraværsstatistikker aktivt

Hvis ikke I allerede har en sygefraværsstatistik er første skridt at få lavet en. I skal vælge de kriterier, der giver mening for netop jeres arbejdsplads. Måske er det nok med en oversigt, der viser det gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. medarbejder eller årsværk fordelt på enheder og hele arbejdspladsen. Men I kan også opgøre sygefravær efter kort- og langtidssygemeldte, køn og faggrupper.

Det vigtigste er, at I får en brugbar statistik ud af det, som I kan handle efter.
Derudover kan I bruge Arbejdspladsvurdering til at få mere viden om jeres medarbejderes sygefravær. Det samme kan I gøre med Medarbejdertilfredshedsundersøgelse.

sænk sygefraværet, hent den gratis guide


Sæt fokus på sygefraværet, og gør det til et fælles projekt

Sygefravær bør være et fælles anliggende. Ofte anser vi sygefravær for at være den enkeltes anliggende, men tit handler det om, hvordan hele virksomheden fungerer. Hvis en virksomhed har et højt sygefravær blandt medarbejderne, er det et klart symptom på, at der er noget grundlæggende, der ikke fungerer.
Derfor skal det gøres til et fælles projekt, hvor I skal tale om, hvad der skaber så meget sygefravær - og ikke mindst, hvad der skal til, for at bringe det ned.

God ergonomi sænker sygefraværet

Når vi arbejder foran en computer en hel dag bliver vi også fysisk belastet, og stillesiddende kontorarbejde udgør 38 % af alle sygemeldte. Derfor er det ikke ligegyldigt hvordan arbejdsstationen er indrettet.
Fordi stillesiddende kontorarbejde ikke bliver anset for at være fysisk krævende, er det også et overset område. Men ved blot at bruge en centreret mus, oplever 99 % at smerter og ubehag elimineres.

I samspil med en rigtig stol og hæve-sænkebord, samt skærm og tastatur, kan man reducere en stor del af sygefraværet. Og dermed spare arbejdspladsen for mange penge.


Tag det psykiske arbejdsmiljø alvorligt

Det er altid nemmere at forholde sig til influenza eller en brækket arm end psykiske eller mentale lidelser. Men faktum er, at det psykiske arbejdsmiljø også kan have en direkte sammenhæng med antallet af sygedage.

Derfor er det også ledelsens opgave at sørge for, at det psykiske arbejdsmiljø er godt, og at alle medarbejdere føler sig trygge og glade på jobbet.


Styrk fællesskabet på arbejdspladsen

Et godt fællesskab på arbejdspladsen giver også motiverede medarbejdere. Når I sammen taler om, hvad der giver arbejdsglæde og lyst til at gå på arbejde, får I samtidig også talt om, hvad der ikke gør det.

Et godt fællesskab styrker også det psykiske arbejdsmiljø, hvis man tør tale højt om det - også som leder.