Springfinger

Springfinger er en pludselig lidelse, som kan komme ud af det blå. Det betragtes som en ganske almindelige lidelse i Danmark, som kan komme mere end en gang, hvis man er uheldig. Typisk vil man se, at springfinger bliver mere almindeligt i takt med, at man bliver ældre. I denne artikel vil vi gå igennem det bagvedliggende fakta, så du kan få den bedst mulige hjælp, hvis du døjer med springfinger, eller blot vil blive klogere på lidelsen.

Hvad er en springfinger?

Oplever du smerter, irritation og hævelse i bøjesenen ved en af dine fingre? Eller har du smerter i fingeled? Så er der en god sandsynlighed for, at du døjer med springfinger. Springfinger betyder nærmere bestemt, at fingeren sætter sig fast i en bøjet stilling, da senen har hægtet sig fast i seneskeden.

Bøjesenen i fingrene løber fra grundleddet til yderleddet, hvor de omsluttes af seneskeder. Hvis man oplever irritation eller fortykkelse på senerne, vil der ikke være plads i seneskeden. Det betyder, at senen vil blive klemt, ligesom man vil opleve, at det bliver svært at strække fingeren fuldt ud. Man er faktisk ofte nødt til at bruge den anden hånd, for at kunne løsne sit greb. Det vil være til megen gene og kan til tider gøre ondt, når man forsøger at strække den ud. Når senen hægter sig af seneskeden, vil man opleve et lille spring i fingeren. Lider man af springfinger vil man opleve, at det primært berør langfingeren og ringfingeren.

Navnet kommer af, at hånden vil trække sig sammen omkring fingeren, hvilket får det til at ligne, at man sidder klar med hånden på en aftrækker, som i gammel western. Derfor kendes lidelsen også under det folkelige navn ”triggerfinger”.

Kilde: Sundhed.dk& Aleris Hamlet

Person with bad wrist pain wearing a brace

Springfinger symptomer

De primære symptomer, når man har springfinger, vil først og fremmest opleves som ømhed og smerter i hånd og fingre, når fingrene bøjes og strækkes. Man vil i nogen tilfælde endda kunne opleve, at fingeren giver en klikkende lyd, når senen manøvrerer sig igennem seneskeden – altså i forbindelse med, at man knytter og strækker fingrene.

Det at knytte og strække den finger, der lider af springfinger syndromet, vil desuden forekomme meget svært, da senen som tidligere nævnt har hægtet sig fast i seneskeden. Når man forsøger at strække fingeren, vil man opleve, at den sidder fast indtil, at man tilsætter tilpas meget kraft i bevægelsen til, at seneskeden giver slip. Her vil man ofte kunne høre et lille smæld, hvorefter fingeren retter sig ud. Ergo, hvorfor den kendes som springfinger.

Springfinger kommer i mange forskellige grader og variationer. Man kan opleve let ubehag og irritation, når senen sætter sig fast, ligesom man kan opleve en komplet aflåsning af fingeren. Det kommer alt sammen an på, hvor voldsom fortykkelsen er på senen, som skal glide i seneskeden.

Der er ingen alvorligt eller livstruende symptomer forbundet med springfinger, men det kan stadig være meget ubehageligt og smertefuldt.

Kilde: Aleris Hamlet

Springfinger symptomer

De primære symptomer, når man har springfinger, vil først og fremmest opleves som ømhed og smerter i hånd og fingre, når fingrene bøjes og strækkes. Man vil i nogen tilfælde endda kunne opleve, at fingeren giver en klikkende lyd, når senen manøvrerer sig igennem seneskeden – altså i forbindelse med, at man knytter og strækker fingrene.

Det at knytte og strække den finger, der lider af springfinger syndromet, vil desuden forekomme meget svært, da senen som tidligere nævnt har hægtet sig fast i seneskeden. Når man forsøger at strække fingeren, vil man opleve, at den sidder fast indtil, at man tilsætter tilpas meget kraft i bevægelsen til, at seneskeden giver slip. Her vil man ofte kunne høre et lille smæld, hvorefter fingeren retter sig ud. Ergo, hvorfor den kendes som springfinger.

Springfinger kommer i mange forskellige grader og variationer. Man kan opleve let ubehag og irritation, når senen sætter sig fast, ligesom man kan opleve en komplet aflåsning af fingeren. Det kommer alt sammen an på, hvor voldsom fortykkelsen er på senen, som skal glide i seneskeden.

Der er ingen alvorligt eller livstruende symptomer forbundet med springfinger, men det kan stadig være meget ubehageligt og smertefuldt.

Kilde: Aleris Hamlet

Office worker sitting at the computer with bad hand pain

Forskel på springfinger og kuskefinger

En anden lidelse, hvor man har svært ved at knytte og strække sine fingre, er kuskefinger. Hvor springfinger kommer gennem ubehag omkring grundleddet i fingrene, så vil kuskefinger opleves som små hårde knuder i håndfladen samt en finger, der bøjer sammen og ikke kan strækkes ud.

Nu tænker du nok ”Kuskefinger, springfinger – kartoffel, kartoffel”. Dog vil der være nogle helt klare adskillelsestegn på de to lidelser, selvom det udadtil ligner samme symptomer.

Modsat springfinger vil kuskefinger ofte ramme lillefingeren først, hvorefter den kan bevæge sig mod flere fingre. Hvor springfinger primært rammer pege- og tommelfinger, så vil kuskefinger oftest undgå disse og i stedet fokusere på de tre resterende fingre.

Kilde: Ergoklinikken

white blank photo

Hvordan opstår springfinger?

Springfinger opstår generelt gennem gentagne bevægelser i høj volumen. Altså, vil der tale om en overbelastning. Det sker ved, at man foretager de samme bevægelser for ofte på daglig basis., hvilket medfører irritation omkring bøjesenerne i fingeren. I sidste ende gør det, at bevægelsen i seneskeden bliver ubehagelig, da irritationen medfører en fortykkelse. Altså, vil man opleve, at der ikke er plads til senen i seneskeden.

En medvirkende faktor til øget risiko for springfinger er sukkersyge. Lider man af sukkersyge vil man opleve, at man kan udvikle lidelsen i flere fingre på samme tid, hvilket vil gøre det nødvendigt at foretage en operation, før man kan slippe af med det. Du kan læse mere om behandling senere.

Kilde: Ergoklinikken

white blank photo

Springfinger behandling

Man kan løsne springfingeren ved at bruge den anden hånd, en bordplade eller lignende, så man kan påføre nok kraft til at rette den ud. Dog vil dette kun have kortvarig effekt, ligesom der ikke findes ikke nogen deciderede springfinger øvelser, man kan bruge til behandling.

I enkelte tilfælde sker der, at en springfinger vil gå i sig selv efter noget tid, men det er på nuværende tidspunkt ikke til at sige, hvor ofte det sker. Derfor vil man typisk behandle det på et hospital eller ved en operation.

Den mest almindelige behandlingsform vil være en indsprøjtning med binyrebarkhormon. Målet med denne indsprøjtning er, at man kan dæmpe den irritation, der har sat sig i vævet omkring senen, så den igen glider uden besvær i seneskeden. Man estimerer, at det er en behandlingsform, som er effektiv i 50-80% af behandlingerne, hvorfor det ligeledes betragtes som den foretrukne af lægefaglige professionelle.

Man vil typisk opleve, at den største chance for succes vil være i løbet af de første indsprøjtninger, men hvis man ikke ser den ønskede effekt, vil man gentage det med nogle ugers mellemrum i nogle måneder.

A dark haired man with glasses looking into the camera with a big smile

En alternativ behandling til springfinger, der ikke kræver kirurgisk indgreb, er ved at fiksere fingeren i en udstrakt stilling i 14 dage, mens man indtager gigtmedicin, som dæmper inflammationen i senen. Dette betragtes som en mindre effektiv behandlingsform.

Hvis tidligere behandlingsforløb ikke gør en forskel, kan man altid ty til en springfinger operation. Typisk vil det ske, når man har forsøgt at behandle på anden vis i flere uger. Ved en operation spaltes seneskeden gennem et lille tværsnit ved den aktuelle finger, hvilket vil medføre, at senen kan passere gnidningsfrit. Ultimativt vil det få symptomerne til at forsvinde og sikre, at det vil være sjældent at se på samme finger i fremtiden.

Kilde: Sundhed.dk& Aleris Hamlet

white blank photo

Behandling hos børn

Hos børn ser man typisk nogle mere skånsomme behandlingsforløb:
– 90% af tilfælde vil omhandle tommelfingeren.
– Typisk vil man kunne se, at tommelfingeren ikke kan rettes helt ud
– Fysio- og ergoterapi – altså springfinger træning – bringer ofte et vellykket resultat kombineret med bandagering
– Hvis fingeren har siddet bøjet i mere end ½ år, anbefales springfinger operation. Det skyldes, at der så ikke længere er så god effekt på springfinger af fysioterapi eller ergoterapi.

Kilde: Sundhed.dk

Hvordan forebygger man springfinger?

Som nævnt tidligere, så er springfinger en ganske almindelige lidelse i Danmark, som sker mere og mere frekvent i takt med alderen. Hos børn, unge og yngre voksne, er der heldigvis en mere sjælden lidelse.

Det er en lidelse, der kan være svær at forebygge fuldstændig, da man ikke kan pege på bestemte årsager til, hvorfor det sker. Gentagne bevægelser er dog bevist til at skabe inflammationer, så hvis man har et arbejde, hvor man bruger hænderne på samme facon hele dagen, fx bag et tastatur eller computermus, så sørg for at have udstyr, der er ergonomisk korrekt og giver dig den rigtige støtte.

Kilde: Sundhed.dk

Hvordan undgår man at gøre det værre?

Hvis du selv kan spore springfingeren tilbage til gentagne øvelser eller en specifik uvant bevægelse, så skal man naturligvis finde en måde, hvor man kan ophøre med at lave disse bevægelser. Hvis man gør dette tids nok, så kan springfingeren forsvinde uden behov for yderligere behandling.

Det kan dog være relevant, at man får påsat en springfinger skinne på sin finger, som hjælper med at aflaste fingeren i en periode. Denne type skinne vil kunne anvendes på samtlige fingre foruden tommelfingeren. Har man udfordringer med springfinger i tommelfinger, så kan man i stedet benytte sig af en elastisk bandage, som giver den korrekte aflastning og ro.

Kilde: Sundhed.dk&Ergoklinikken

Man in blue shirt working with a RollerMouse Red from his home office

Hvordan kan du minimere belastningen i din dagligdag?

Ved at minimere belastningen på fingeren, kan du opleve en lindring af smerter og ubehag i forbindelse med springfinger. Mener du at skaden kan være sket som følge af dit arbejde med computermusen, kan det være en idé at ændre dine arbejdsmetoder, så de bliver mere skånsomme for dine hænder og fingre?

Her kan du eventuelt udskifte din mus med en mere ergonomisk mus, der aflaster dine hænder og fingre ved at gøre det muligt for dig at bruge begge hænder og/eller reducere antallet af museklik.

white blank photo