Sygefravær er en belastning for både medarbejderen og virksomheden

Arbejdsrelaterede skader påfører både medarbejdere og virksomheder store omkostninger hvert år. Ved at arbejde præventivt med sygefraværet vil der være mange personlige og økonomiske omkostninger at spare, derfor er det væsentligt at indarbejde en forebyggende indsats i sin generelle håndtering af sygefravær i virksomheden.

De personlige omkostninger for den belastede medarbejder er betydelige, både finansielt og menneskeligt

Sygefravær er en udgiftspost de fleste virksomheder må tage alvorligt. En udgift, der dækker over mere og andet end den umiddelbare reduktion i arbejdsstyrken under selve sygefraværet. Udgiften omfatter reduceret produktivitet og medarbejdertilfredshed langt ud over selve sygefraværsperioden. Ved at arbejde forbyggende med sygefraværet kan man både reducere udgiften i form af nedgang i produktivitet, og også udgiften ved en eventuel fraværsperiode med dertilhørende vikaromkostninger, indkøringsperiode, m.m.

Læs vores store guide til sygefravær – alt du skal vide, fra forebyggelse til løn og lovgivning.

How can sick leave be prevented?

Hvordan forebygger man sygefravær?

Sygefravær kan skyldes mange ting og derfor vil en forebyggende indsats være forskellig afhængigt af, hvad sygefraværet skyldes. Dialog og samtale bør derfor altid være et af de første skridt til at komme lidt nærmere, hvad et højt sygefravær skyldes i din afdeling eller virksomhed. Arbejdspladsvurderingen (APV) vil også kunne afdække indsatsområder, der kan påvirke sygefraværet. Men selv om du oplever meget forskellige beskrivelser af, hvad der skyldes dine medarbejderes sygefravær, så vil et større overskud i løbet af arbejdsdagen alt andet lige kunne minimere risikoen for sygefravær, og bør derfor være en del af din forebyggende indsats.

Læs her, hvordan en overbelastningsskade truede freelancedesigner David Carlsson på hans levebrød

How can sick leave be prevented?

Hvordan øger man overskuddet i en presset afdeling?

Er din afdeling presset, f.eks. som følge af mange opgaver og for få ressourcer, kan det være svært at se, hvordan man skal øge overskuddet. Én af de ting, der kan øge overskuddet, er ved at bruge de rigtige arbejdsredskaber. Bruger man de forkerte arbejdsredskaber, vil de være med til at dræne medarbejderen for energi. Energi der skal bruges på at løse opgaverne og ikke på at håndtere arbejdsredskaberne f.eks. en computermus. Det kan virke mærkeligt, at de små bevægelser man laver, når man arbejder med en mus, ofte kan have stor betydning for overskuddet til at løse selve opgaven. Men det er desværre sandheden. I en Nordisk undersøgelse lavet af Coxit, rapporterede hele 65% at de oplevede, at ergonomisk udstyr hjalp dem til at arbejde mere effektivt. Et tal der underbygges af tilsvarende undersøgelser i andre lande i Europa.

How can sick leave be prevented?