Karpaltunnelsyndrom


Hvad er karpaltunnelsyndrom?

Karpaltunnelsyndrom forekommer hos 3-4% af den voksne befolkning i Danmark, hvilket svarer til ca. 170.000 personer. Lidelsen ses lidt oftere hos kvinder end hos mænd og antallet, der får karpaltunnelsyndrom, stiger med alderen. Hvert år bliver omkring 3.500 danskere opereret for lidelsen. På denne side hjælper vi dig, som har fået karpaltunnelsyndrom eller gerne vil undgå at få det. Vi giver dig viden om lidelsen, behandling og forebyggelse råd til forebyggelse.

Symptomer på karpaltunnelsyndrom

– Smerter, prikkende og sovende fornemmelse i fingre – hyppigst i langfinger og pegefinger
– Nedsat følelse i nervens forsyningsområde (tommelfinger, pegefinger, langfinger, den halvdel af ringfingeren, som er tættest på langfingeren, håndfladen svarende til den del, som ligger under de omtalte fingre).
– Nedsat kraft og svind af muskler i tommelfinger
– Forværring af symptomer om natten, eller når armen holdes i ro.
– Besvær ved at håndtere små ting, som fx mønter (pga. nedsat følelese)
– Nedsat kraft i påvirkede fingre

Kilde: Sundhed.dk

 

Symptomer ved karpaltunnelsyndrom, som kræver ekstra opmærksomhed

Nogle symptomer på karpaltunnelsyndrom er til at leve med, og derfor kan tendensen være, at man udskyder at gøre noget ved lidelsen. Oplever man konstant nedsat følesans og muskelsvind, bør man dog gøre noget straks, da disse to symptomer kan være tegn på, at nerven er meget klemt, hvilket uden behandling kan give varige skader, som ikke kan afhjælpes med operation.

Kilde: Sundhed.dk

person with bad wrist pain wearing a brace

Hvordan diagnosticeres karpaltunnelsyndrom?

Karpaltunnelsyndrom kan undersøges med Phalens test: Når håndleddet bøjes kraftigt, kommer der en sovende fornemmelse i fingrene indenfor ½ minut, da trykket på medianus-nerven øges. Der kan også opstå smerter, som stråler op i underarmen.

Hos lægen bliver diagnosen stillet på baggrund af de symptomer, man selv beskriver, og man vil ofte blive henvist til en nerveledningsundersøgelse, hvis tilstanden er så alvorlig, at operation er med i overvejelserne.

blank white photo

Hvordan får man karpaltunnelsyndrom?

Hvis pladsen i karpaltunnelen bliver for trang, bliver medianus-nerven, som løber gennem karpaltunnelen, klemt. Sker dette kan der opstå irritation eller smerter, som betyder at man ikke kan bruge hånden normalt. Denne lidelse kaldes for karpaltunnelsyndrom. Årsagerne til at pladsen i karpaltunnelen bliver for trang er mange. Den mest almindelige årsag til karpaltunnelsyndrom er inflammation i vævet i håndleddet. Inflammationen kan medføre, at der kommer hævelse i håndleddet, som trykker på nerven. Hvad der er årssag til inflammationen, kan der ofte ikke findes en specifik forklaring på, hvilket selvfølgelig kan være meget frustrerende. Nogle af de ting, som vil blive undersøgt som udgansgpunkt, er seneirritation og leddegigt.

 

Årsager til karpaltunnelsyndrom
– Seneirritation
– Leddegigt
– Forandringer efter et knoglebrud i området
– Medfødte snævre pladsforhold
– Lavt stofsikfte
– Graviditet
– Diabetes
– Overbelastning gennem ensidige håndbevægelser under arbejde. Se boks nedenfor.

Kilde: Sundhed.dk

female office worker working in front of a laptop

Arbejdsbetinget karpaltunnelsyndrom

– Der er øget risiko for karpaltunnelsyndrom ved arbejdsfunktioner, der indebærer en kombination af kraft og gentagelse
– Der er forøget risiko ved udsættelse for hånd-armvibration
– Der er nogen dokumentation for, at arbejde med vedvarende ekstenderet eller flekteret håndledsstilling kan spille en rolle
– Det er usikkert, om computerarbejde er forbundet med en forøget risiko for lidelsen
– Arbejde som indebærer direkte tryk mod håndroden er også en risikofaktor

Kilde: Sundhed.dk

in a meeting room three people are gathered smiling

Karpaltunnelsyndrom kan som udgangspunkt anerkendes som en arbejdsskade, hvis du har været udsat for arbejdsbelastninger, som er vurderet som udløsende for karpaltunnelsyndrom i mindst 1-2 år (se boks ovenfor) og i halvdelen eller mere af arbejdstiden. Det vil typisk være en læge på arbejdsmedicinsk afdeling, som står for vurderingen.

Kilde: Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland

blank white photo

Hvordan behandler man karpaltunnelsyndrom?

Aflastning
I første omgang består behandling af aflastning. Undgå eller skær ned på belastning, fx hvor meget du løfter eller bærer med den ramte hånd, immobiliser dit håndled, fx med en håndledsskinne, så irritationen af nerven mindskes. Desuden kan vægttab have positiv effekt. Se også på forholdene ved dit arbejde, hvis disse ikke kan forbedres med fx hjælpemidler, kan jobrotation, opgradering eller uddannelse være bud på en løsning. Se mere i afsnittet ”Forebyggelse”.

Kortisoninjektion lokalt
Virker antiinflammatorisk.

Operation
Ved længerevarende irritation, hvor første og andet skridt af behandlingen ikke virker, er operation for karpaltunnelsyndrom en mulighed. Det er op til patienten selv at bestemme om lidelsen er generende nok til en operation. Hvis ikke der er nedsat føleevne eller muskelsvind er det ikke farligt at se tiden an.

Kilde: Sundhed.dk

 Operation for karpaltunnelsyndrom
– Operationen foregår typisk i lokalbedøvelse
– Varighed: Ca. et kvarter
– Operationen kan foretages enten som åben operation eller som kikkert-operation
– Forløb: Lægen spalter senebåndet, så karpaltunnelen bliver bredere og nerven får bedre plads.

Kilde: Regionhospitalet Randers

person with wrist pain grabbing their own wrist

Hvordan forebygger man karpaltunnelsyndrom?

Man kan mindske risikoen for at udvikle karpaltunnelsyndrom ved at kende de udløsende årsager og forsøge at minimere, hvor meget man bliver udsat for de af dem, som man selv kan kontrollere. Hvis lidelsen skyldes arbejde, bør du undersøge, om der er hjælpemidler, som kan virke aflastende på generne. 

Er du fx kontorarbejder, og sidder mange timer foran computeren, er det en god idé at undersøge, hvordan du opnår den bedste arbejdsstilling, når du arbejder med tastatur og musr, så du undgår unødvendig belastning af håndleddet.

Arbejder du med hånd- og armvibrerende værktøj er det væsentligt, at brugstiderne overholdes.

blank white photo