Hvor meget sygefravær må man have?

How much sick leave can you take?

published

Der findes ikke noget helt enkelt svar på, hvor meget sygefravær man må have. Svaret afhænger blandt andet af, om du er ansat i det private eller offentlige, og de vilkår som står beskrevet i din overenskomst.

Først og fremmest er det væsentligt at slå fast, at dit sygefravær kan medføre, at du bliver afskediget. Det skal dog begrundes sagligt, at dit fravær medfører såkaldte “driftsmæssige forstyrrelser” for arbejdsgiveren. Du kan læse mere i kapitlet “Sygefravær og fyring”.

Lad os se nærmere på, hvor meget sygefravær man må have i henholdsvis det offentlige og private. 

Hvor meget sygefravær må man have i den offentlige sektor?

  • Som ansat på en offentlig overenskomst må du i være princippet være syg på en langtidssygemelding så længe, du har lægefaglig dokumentation for det.
  • Du skal dog opfylde visse forpligtelser. Du skal deltage i møde med din arbejdsgiver, hvis du indkaldes til det. Er du syg i mere end fire uger, skal du også mødes med jobcenteret.
  • Hvis din sygdom medfører driftsmæssige forstyrrelser for arbejdsgiveren, kan det medføre en fyring. Din arbejdsgiver skal dog være i stand til at argumentere sagligt for sammenhængen mellem din sygdom og de driftsmæssige forstyrrelser.
  • Din leder er forpligtet til at undersøge mulighederne for at fastholde dig på arbejdspladsen, inden du afskediges. Det kan eksempelvis være, at dine arbejdsopgaver kan ændres, eller du kan arbejde deltid i en periode eller omplaceres. 
gratis guide om sygefravær

Hvor meget sygefravær må man have i den private sektor? 

  • Hvis din sygdom medfører driftsmæssige forstyrrelser for arbejdsgiveren, kan det medføre en fyring. Din arbejdsgiver skal dog være i stand til at argumentere sagligt for sammenhængen mellem din sygdom og de driftsmæssige forstyrrelser.
  • Din leder er forpligtet til at undersøge mulighederne for at fastholde dig på arbejdspladsen, inden du afskediges. Det kan eksempelvis være, at dine arbejdsopgaver kan ændres, eller du kan arbejde deltid i en periode eller omplaceres.
  • Hvis du er ansat på en privat overenskomst, som er omfattet af 120-dagsreglen, kan du fyres med kort opsigelsesvarsel af kun én måned.
  • Ovenstående gør sig gældende hvis du inden for en periode af de seneste 12 måneder har haft 120 dages sygefravær med fuld løn. Du kan læse mere om 120-dagsreglen i kapitlet “Sygefravær og fyring”. 

Kilde: FOA