Hvad er en tennisalbue?

Epikondylit – eller tennisalbue i daglig tale – er en tilstand i albuen, som forårsager smerter. Smerten opstår, fordi man overbelaster en eller flere senefæstere i albuen.Selvom tennisalbue er den betegnelse, som er mest anvendt, så er det teknisk korrekt kun at tale om tennisalbue, når det drejer sig specifikt om ydersiden af albuen – også kendt som lateral epikondylit. Omvendt, hvis man oplever smerten på indersiden af albuen, er der faktisk tale om golfalbue – også kendt som medial epikondylit.

De muskler, som man bruger til at strække fingre og bevæge håndled, udspringer fra et knoglefremspring omkring albuens yderside. Smerten som kommer med tennisalbue sker, da der opstår mindre bristninger i bindevævet, der knytter musklerne til knoglerne. Det gør, at vævet vil være irriteret, ligesom du kan få betændelse i albuen. Hvis man får tennisalbue, vil det først føles som smerte i albuen nogle dage senere. Det vil, som tidligere skrevet, ske på ydersiden af albuen, men det kan skyde hele vejen gennem armen mod håndleddet.

Kilde: Sundhed.dk

Tennisalbue symptomer
Hvilke tennisalbue-symptomer skal du være opmærksom på, så du kan sikre hurtig behandling, hvis uheldet måtte være ude?

De primære symptomer vil være følelsen af smerte på ydersiden af albuen, som kan skyde hele vejen gennem underarmen og ende i håndleddet. Man vil typisk opleve, at det starter som irritation, men det vil gradvist forværres med tiden. Det vil ofte være ømt, når man trykker på området, ligesom det typisk bliver værre, når man strækker håndleddet bagover.

Hvis man ikke behandler det, vil irritationen og smerten forværres, ligesom det vil medføre en manglende evne til at gøre helt normale ting, der kræver kræfter i hænder og håndled.

Hvis man lader lidelsen være ubehandlet vil man – over tid – opleve, at hænder, håndled og arme kan blive stive og svære at bevæge, hvilket nedsætter de motoriske egenskaber. Der er dog ingen alvorlige eller livstruende symptomer forbundet med tennisalbue eller epikondylit generelt, men det kan stadig være ret ubehageligt og smertefuldt.

Hvis du arbejder ved en skærm på et kontor, hvor du dagligt bruger både tastatur og computermus, vil du ligeledes kunne opleve, at tennisalbue kan give øget ømhed og smerte i albue.

Tennis Elbow, also called Epicondylitis, shown on man in black and white

I Danmark ser man ikke tennisalbum som værende belastende nok til, at det kan retfærdiggøre tid væk fra arbejde. Faktisk er det kun i særlige tilfælde, at en man vil se en tennisalbue medføre sygemelding. Det kræver dog, at man taler med sin læge om det, hvis man oplever svære smerter.

Kilde: Aleris Hamlet & Klinik.dk

blank white photo

Forskel på tennisalbue og golfalbue

Den faglige term for lidelsen bag tennisalbue er epikondylit. Hvis man skal være helt præcis, så findes epikondylit i to variationer: tennisalbue og golfalbue.

Tennisalbue kendes også som lateral epikondylit, mens golfalbue går under den medicinske betegnelse medial epikondylit. Begge typer sker som følge af overbelastning, ligesom de begge arbejder sig fra allbuen gennem armen og ned i håndleddet. Forskellene mellem de to ligger først og fremmest i, hvad der sker inde i albuen. Tennisalbue kommer på baggrund af ændringer i senen og/eller senefæstet til strækkemusklerne, der styrer fingre og håndled. Det sætter sig på ydersiden af albuen, hvorfor smerten er mest intens her.

Modsat vil golfalbue skyldes forandringer i sener og/eller senefæstet til bøjemusklerne, ligesom smerten vil sætte sig på indersiden af albuen. En anden forskel på de to lidelser er, at tennisalbue sker mere hyppigt, mens golfalbue er noget mere sjældent.

Kilde: Fysiolab

Hvordan opstår tennisalbue?

Tennisalbue opstår ofte, når man laver hyppige bagoverbøjninger af håndleddet eller gentagne drejebevægelser med albuen. Begge bevægelser vil forårsage en overbelastning af håndleddets strækkesener.

Overbelastningen vil forårsage små bristninger og inflammationer på albuens yderside, som ændrer forholdet mellem senen og senefæstet i fingrenes strækkemuskler. Det gør, at man oplever smerte i albuen, der skyder mod håndleddet.

Mens en stor del af det lægefaglige væsen i dag behandler tennisalbue som en betændelse i albuen – også kaldet inflammation – så diskuteres det, om der i højere grad er tale om en slidforandring.

Generne kommer typisk på baggrund af kortvarige og intense overbelastninger i forbindelse med sport samt manuelt eller monotont arbejde. Typisk hvad man ville klassificere som slidforandringer.

Eftersom lidelsen er opkaldt efter tennissporten, burde man forvente, at der er her, man ser de fleste tilfælde. Selvom man kan udvikle tennisalbue i forbindelse med særligt serven eller baghåndsslaget, så er det primært indenfor arbejdsverdenen, at man ser de hyppigste skader.

picture of a human arm and elbow on a white background

Hvem er mest udsat for tennisalbue?

Personer, der laver manuelt arbejde, såsom snedkere og malere er særligt udsatte, ligesom moderne kontoransatte med meget arbejde med computermus foran skærmen oplever i højere grad tennisalbue. Dette sker for sidstnævnte, da deres håndled ofte er bøjet opad mange timer om dagen på grund af computermusen.

Kilde:  Sundhed.dk & Apoteket.dk

Treatment of tennis elbow

Tennisalbue behandling

Behandling af tennisalbue tager først og fremmest udgangspunkt i at fjerne årsagen bag. For at sikre det bedst muligt, kræver det, at man ændrer adfærd på arbejdet eller i sin sport. Ændringerne sker gennem nye arbejdspositioner, nye funktioner samt eventuelt nye teknikker i forbindelse med sport.

Det handler i høj grad om, at man fokuserer på smertelindring og derigennem at reducere betændelsen i albuen.

Forud for sådanne ændringer, bør man dog tage en periode, hvor man helt undgår den udslagsgivende bevægelse, så man giver kroppen de bedst mulige forhold. Nogle aktivitetsformer er dog svære at reducere fuldstændigt.

Smerte forbundet med arbejde kan sjældent elimineres, men man kan arbejde udenom samt implementere nye arbejdsgange. Opstår tennisalbue på baggrund af brug af computermus kan man benytte sig af specielt designede mus, som er ergonomiske og giver mindre bøjning af håndleddet. Dette gælder ligeledes specielle musemåtter.

Herefter vil behandling typisk indeholde forskellige afspændings- og styrkeøvelser, da det er vigtigt, at man fokuserer på at styrke musklerne omkring smerteområdet.

Blokadebehandling af tennisalbue
Hvis det ikke hjælper at fjerne årsagen og kombinere med afspændings- og, så har blokadebehandling med kortikosteroider de bedste resultater på den korte bane.

Effekten er først og fremmest smertelindrende, ligesom det har en stærk effekt i forhold til at reducere betændelse. Behandling vil typisk ske gennem flere indsprøjtninger, dog vil man ikke overskride tre behandlinger på samme sted i løbet af et år. Det første døgn efter behandling er startet op vil man opleve, at der kan være en del smerter i den udsatte albue.

Oplever man ikke at blokadebehandling med kortikosteroider virker som behandling, vil man typisk få foretaget en mindre operation, hvor tilhæftningen af senerne ved albuerne løsnes kirurgisk. En alternativ behandlingsform mod besværlige tilfælde af tennisalbue vil være med supplerende behandling med ESWT – også kendt som chokbølge behandling – ligesom akupunktur kan være en god løsning.

Kilde: Sundhed.dk & Aleris Hamlet

blank white photo

Hvordan forebygger man tennisalbue?

Tennisalbue er en ganske almindelige lidelse for særligt folk mellem 35-55, der kan ske både gennem monotont arbejde samt ved sportslig aktivitet. Derfor kan det være svært at forebygge lidelsen fuldstændigt. Der findes dog nogle tiltag, som forebygger tennisalbue, de handler hovedsageligt om, at man undgår gentagne bevægelser.

Hvis man udsætter kroppen for de samme bevægelser igen og igen, så øger man risikoen for at udvikle inflammationer i albuen. Dette ved manuelt arbejde, computerarbejde eller gennem sport. Det er derfor vigtigt, at man sørger for at give kroppen variation, som man reducerer de belastninger, der udløser smerte over tid.

Kilde: Sundhed.dk

Øvelser mod tennisalbue
Der findes forskellige tennisalbue øvelser, som har til formål at øge fleksibiliteten, sikre udstrækning samt opbygge muskulaturen omkring albueleddet. De er alle med til at øge bevægeligheden omkring albuen, så man både proaktivt kan forebygge tennisalbue, ligesom man kan bruge det som led i sin behandling. Du kan læse mere om de forskellige øvelser og tilgange her.

Kilde: Klinik.dk

Nysgerig på ergonomi? Find vores komplette guide om ergonomi, fra definition til lidelser og forebyggelse lige her

blank white photo