Persondatapolitik

1. Generelt og dataansvarlig

1.1 Denne politik om behandling af persondata (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Contour Design Nordic A/S (“Contour Design”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for persondata, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via www.contourdesign.dk (“Hjemmesiden”).

1.3 Dataansvarlig for Hjemmesiden er Contour Design. Kontaktoplysningerne er anført under pkt. 7 nedenfor.

2. Hvilke persondata indsamler vi, til hvilke formål og på hvilket retsgrundlaget

2.1 Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden. Det kan være, når du f.eks. tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer mv. Vi indsamler også cookies. Du kan læse mere om cookies nedenfor.

2.2 Udlån af produkter
2.2.1 Når du anmoder om udlån af produkter registrerer vi dit navn, virksomhed, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om hvilke produkter du låner, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.
Formålet, er at levere de produkter, du har bestilt til udlån og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, samt administrere udlånet eller formidle din anmodning om udlån til den relevante forhandler der forestår udlånet. Retsgrundlaget for behandlingerne er således aftalen med dig.

2.3 Nyhedsbrev
2.3.1 Tilmelder du dig vores nyhedsbreve, indsamler vi med dit samtykke, oplysninger om dit navn, din e-mail adresse.
Formålet er at kunne levere tilbud, målrettet markedsføring, information og servicemails til dig. Vi kan profilere dig på baggrund af dine oplysninger, og evt. cookies for evt. at kunne sende målrettet markedsføring på produkter mv. der kan være interessant for dig. Retsgrundlaget er dit samtykke.

2.4 Kontakt via web, inkl. kontaktformular og supportformular på hjemmeside
2.4.1 Hvis du kontakter os fx om en ordre, forespørgsel eller klage, behandler vi dine identifikationsoplysninger som fx navn, e-mail, samt evt. persondata om dig, som du afgiver ved henvendelse.
Formålet er kundeservice, besvare forespørgsler, håndtering af klager mv. Retsgrundlaget kan være i aftalen med dig som kunde, vores legitime interesse i at forsvare os mod et retskrav eller gøre et retskrav gældende, og/eller pligter efter lovgivningen. Hvis du har afgivet helbredsoplysninger i forbindelse med kontakt til os via hjemmesiden er behandlingen af disse oplysninger baseret på dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

2.5 Medieportal for forhandlere samt kundeoplysninger
2.5.1 Som forhandler kan du få adgang til vores SharePoint medieportal. I den forbindelse behandler vi din e-mail adresse.
Formålet med behandlingen er at bruge e-mail adressen til at give dig adgang til Medieportalen, således at du kan tilgå markedsføringsmateriale. Retsgrundlaget er kontrakten med dig som forhandler, eller alternativt, hvis du er ansat hos forhandleren, er retsgrundlaget Contour Design’s legitime interesser i, at du på vegne af forhandleren, har adgang til markedsføringsmaterialet til brug for dit arbejde.
2.5.2 I forbindelse med ordre behandler vi oplysninger om kontaktpersoner hos vores kunder. Dette drejer sig typisk om navn, virksomhedsadresse, telefonnummer og e-mail.
Formålet med behandlingen er at behandle ordre fra vores kunder, sende bestilte varer til kundens varehus. Retsgrundlaget er Contour Design’s og kundens legitime interesse i salget/købet af varer samt for at overholde lovkrav.

2.6 Brugeranmeldelser modtaget via formular på hjemmeside
2.6.1 Hvis du er bruger af et af vores produkter, har du på vores hjemmeside, mulighed for at indsende din anmeldelse af produktet. I denne forbindelse indsamler vi navn, stilling, firma (ej påkrævet felt), e-mail adresse, oplysninger om produktnavn, samt de øvrige oplysninger du måtte give om dig selv ifm. din beskrivelse af din erfaring med vores produkt (herunder evt. helbredsoplysninger som du selv afgiver i brugeranmeldelsen af produktet).
Formålet med behandlingen er at offentliggøre din anmeldelse af vores produkt til brug for markedsføring på vores hjemmeside. Retsgrundlaget er dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

3. Børns persondatabeskyttelse

3.1 Vi er opmærksomme på det særlige behov for persondatabeskyttelse omkring børn.

3.2 Vi indsamler ikke vidende oplysninger om børn under 13 år, medmindre værge eller forældremyndighedsindehaverens samtykke foreligger. Hvis du mener at vi har indsamlet persondata om børn under 13 år, beder vi dig kontakte os med henblik på sletning.

4. Brug af cookies

4.1 Vi henviser til vores Cookie Politik for detaljerede oplysninger om brug og sletning af cookies.

5. Hvem deler vi dine persondata med

5.1 Selvstændigt dataansvarlige
5.1.1 Vi videregiver dine persondata, når det er nødvendigt for at levere varer til dig, fx ved udlån, hvor den nærmeste (eller den af dig valgte) forhandler skal forestå udlånet og som vil tage kontakt til dig med henblik på nærmere aftale om den gratis prøveperiode. I så fald vil dit navn, e-mail, telefonnummer og specifikke leveringsønsker kunne videregives til forhandleren samt en eller flere transportører, der forestår den fysiske levering. Hvis udlånet forestås af Contour Design, og du ønsker at købe produktet, videregiver vi dine persondata til nærmeste (eller den af dig valgte) forhandler som derefter gennemfører købsaftalen med dig, inklusive fakturering.
I forbindelse med anvendelse af kontaktformularen, supportformularen, anmodning om gratis udlån samt formular til indsendelse af brugeranmeldelser videregives disse til andre selskaber i Contour Design koncernen samt lokale samarbejdspartnere (distributører) med henblik på at besvare din forespørgsel.

5.2 Databehandlere
5.2.1 Vi overlader persondata til databehandlere, der udelukkende behandler personoplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, herunder sikret, at de er underlagt fortrolighed.
5.2.2 Databehandlere kan være placeret i EU/EØS eller i andre lande, hvis vi har tilstrækkelige garantier for, at dine personoplysninger er undergivet fornøden behandlingssikkerhed. Vi benytter databehandlere til fx teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Nogle af disse databehandlere er beliggende i USA (Google, Facebook, LinkedIn og Mailchimp). De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem deres certificering under EU-U.S. Privacy Shield.

6. Dine rettigheder som registreret

6.1 Du har ret til at få adgang til dine persondata.
6.1.1 Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til mv. Du kan bede om kopi af disse persondata. Adgangen kan være begrænset af hensyn til andre personers rettigheder, som følge af forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.
6.1.2 Du kan i visse tilfælde også have ret til at få dine data udleveret i en elektronisk kopi eller overført til en anden dataansvarlig, når behandlingen sker på samtykke eller kontrakt (såkaldt dataportabilitet).

6.2 Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
6.2.1 Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
6.2.2 I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
6.2.3 Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

6.3 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
6.3.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

6.4 Ret til at tilbagekalde dit samtykke
6.4.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af persondata. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du gøre det ved at kontakte os via e-mail på privacy@contour-design.com.

6.5 Hvordan gør du brug af dine rettigheder?
6.5.1 Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os.

6.6 Klage
6.6.1 Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K over vores behandling af dine persondata. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

7. Kontaktoplysninger

7.1 Hvis du har spørgsmål eller ønsker bruge dine rettigheder, kan du kontakte os.

Contour Design Nordic A/S
Borupvang 5B, st.tv.
2750 Ballerup
Danmark
Tlf. nr.: 70270227
E-mail: privacy@contour-design.com

8. Sletning af persondata

8.1 Oplysninger indsamlet ved brug af cookies mv. slettes i henhold til oversigten i punkt 4.

8.2 Hvis du trækker dit samtykke til nyhedsbrev tilbage registrerer vi dette og sender ikke yderligere kommunikation. Vi gemmer oplysninger om din framelding, så længe vi i medfør af lovgivningen skal kunne dokumentere dette.

8.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med bestilling af udlån af produkter på Hjemmesiden vil blive opbevaret i 1 år.

8.4 Oplysninger indsamlet i forbindelse med henvendelser via kontaktformularen via formularen på Hjemmesiden og/eller via e-mail til info@contour-design.com, vil blive opbevaret i 6 måneder. Evt. helbredsoplysninger som du har afgivet via kontaktformularen slettes på et tidligere tidspunkt såfremt du tilbagekalder dit samtykke.

8.5 Oplysninger indsamlet i forbindelse med supporthenvendelse via support-kontaktformularen på hjemmesiden eller via e-mail til info@contour-design.com, vil blive opbevaret i 3 år. Evt. helbredsoplysninger som du har afgivet via kontaktformularen slettes på et tidligere tidspunkt såfremt du tilbagekalder dit samtykke.

8.6 Oplysninger indsamlet i forbindelse med brug af vores SharePoint medieportal for forhandlere vil blive opbevaret indtil du ikke længere er forhandler, eller hvis du er ansat hos forhandleren, når vi fra forhandleren får besked om at du ikke længere skal have adgang til medieportalen til brug for dit arbejde.

8.7 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din indsendelse af en brugeranmeldelse vil blive opbevaret senest indtil produktet udgår. Brugeranmeldelsen bliver slettet før produktet udgår hvis du tilbagekalder dit samtykke til behandlingen.

9. Sikkerhed

9.1 Vi har naturligvis truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at undgå, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

9.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine persondata for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

10. Ændringer i Persondatapolitikken

10.1 Vi forbeholder os ret til på ethvert tidspunkt at ændre Persondatapolitikken og giver i så fald meddelelse på Hjemmesiden med et passende varsel, når dette er relevant.

10.2 Den til enhver tid gældende politik er tilgængelig på Hjemmesiden.

[Version 1 af 10. juli 2018]

Vær blandt de første til at modtage vores nyheder

Ergonomi, produkter samt tips og tricks

Reducer smerter og forebyg spændinger med en ergonomisk mus.