CSR

Contour Design blev etableret i 1995 med et ønske om at skabe et bedre arbejdsliv for den gængse kontorarbejder gennem ergonomi og forebyggelse af skader. Vi er bevidste om de sociale og miljømæssige konsekvenser, vores industri kan have på det lokale og globale samfund, og vi mener, at man kan opnå en god og rentabel forretning ved at drive en bæredygtig og ansvarlig forretning – ikke på trods af det.

Bæredygtighed

Her kan du lære mere om, hvordan Contour sætter sine værdier i spil, både etisk og filantropisk. Vi stræber efter at arbejde og kommunikere ærligt. Vi ønsker med stor gennemsigtighed at tage ansvar og hjælpe samfundet med at vokse – både socialt, miljømæssigt og økonomisk. Sammen er vi ansvarlige for den indflydelse, vores virksomheder har på samfundet.

Download Sustainability Report

Fokus på miljø

Contour Design producerer produkter af høj kvalitet med henblik på, at de skal kunne bruges i mange timer, hver dag, i mange år. Vi har derfor allerede stort fokus på at undgå, at vores produkter ender i den brug-og-smid-væk-kultur, der påvirker vores miljø på negativ vis.

Tankegangen bag

Cirkulær tankegang handler om cirkulær økonomi og går ganske enkelt ud på at holde materialer og produkter i kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt. Det vil sige at genanvende ressourcer eller endnu bedre at reparere eller opgradere produkter, som ellers ville være endt som affald. Du kan læse mere om cirkulær økonomi her. 

Når det gælder vedligeholdelse af vores produkter har vi gjort det nemt for dig at kontakte vores support-afdeling, så vi sikrer, at dit Contour-produkt kan holde i mange år. Af samme årsag laver vi ikke nye modeller hvert år, men holder os til de produkter, der har vist sig at opfylde vores kunders behov.

Cirkulær emballage

Samme tankegang har vi valgt at implementere i vores produktemballage. Dette betyder, at vi nu er begyndt at indføre genanvendt pap i vores emballage.

Som produktionsvirksomhed har Contour Design et stort ansvar, hvad angår måden vi behandler og udnytter ressourcer på. Inden 2030 har FN sat sig det mål, at affaldsgenereringen skal reduceres væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug. Her har vi således også valgt at sætte ind med vores cirkulære emballage.

Plast er en stor synder

Der er tydeligvis store udfordringer og mange faldgruber, når det kommer til emballage, og det er netop det vi har valgt at fokusere på i vores arbejde med cirkulær emballage. For når der er store udfordringer, er der som oftest også store muligheder. Tallene kommer fra Europa Kommissionen og taler for sig selv:

  • 40 % af de 58 millioner tons plastik der bliver produceret i Europa hvert år bliver brugt til emballage.
  • 59 % af de 25 millioner tons plastikaffald der bliver genereret i Europa hvert år kommer fra emballage.
  • Mellem 5-13 millioner tons plastik ender i havene hvert år, og det fylder hele 80 % af forureningen i verdenshavene.

Genanvendelse

Hos Contour Design arbejder vi på at indføre 100 % genanvendt pap samt eliminere al plastik i vores produktemballage som et led i vores arbejde med cirkulær økonomi og FN’s Verdensmål. Vi opfordrer i øvrigt alle vores forbrugere til at smide deres emballage til genbrug, så det kan blive genanvendt korrekt og så længe som muligt.

Større transparens

For at opnå større transparens i vores eksterne kommunikation vil vi blive tydeligere og mere detaljeorienterede i vores rapporteringer fremover. Det er vigtigt for os at være så oprigtige og forståelige udadtil som muligt. Ikke kun med henblik på at give dig – som forbruger – mulighed for at vælge dine produkter baseret på et oplyst grundlag, men også for at opfordre andre virksomheder til at benytte en mere bæredygtig praksis og integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Følg vores udvikling

Nedenfor kan du følge vores proces i målet mod at få indført 100 % cirkulær og plastikfri emballage.

Listen gælder Contours eget lager og er sidst opdateret d. 29/10-2020.

Vores arbejde med FNs Verdensmål

Contour vil tage et medansvar i arbejdet med bæredygtig udvikling, og ved at tilknytte arbejdet til FNs Verdensmål gør vi netop dette. Verdensmålene motiverer, målretter og inspirerer os også til at udvikle de næste skridt på vejen i den bæredygtig udvikling.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Contour er i fuld gang med at eliminere brugen af plastik og i stedet indføre 100 % genanvendt pap. Læs om FNs 12. Verdensmål her.

12.2: Bæredygtig forvaltning og brug af naturlige ressourcer

Ved at eliminere brugen af plast skærer vi ned på udnyttelsen af fossile brændstoffer under produktionen af emballagen, og gennem anvendelsen af pap indfører vi et naturligt materiale fra vedvarende kilder.

12.5: Betydelig reducering af affaldsgenereringen

Gennem implementeringen af 100 % genanvendt materiale i emballagen er Contour med til at reducere affalds-genereringen betydeligt, da levealderen på et materiale som pap bliver forlænget op til syv gange.

12.6: Opfordre virksomheder til at vedtage bæredygtig praksis og rapportering

Gennem tydelig opfølgning og rapportering af vores målsætninger, fremgang og proces vil vi kunne skabe større gennemsigtighed og troværdighed i branchen samt over for vores kunder. Vi håber på, at denne arbejdsgang vil tilskynde andre virksomheder i branchen til at gøre det samme.

Reducer smerter og forebyg spændinger med en ergonomisk mus.